"ऐरोलीचा राजा" सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ, सेक्टर ४, ऐरोली, नवी मुंबईअध्यक्ष
श्री निलेश हांडे
उपाध्यक्ष
श्री. समीर साळवी

संस्थापकीय अध्यक्ष

सचिव
श्री रवी होसमनी
उपसचिव
श्री मोहम्मद शेखखजिनदार
श्री महेश गांजाळे
सहखजिनदार
श्री रुपेश र. कदमकार्याध्यक्ष
श्री. शिवा शेठ चौरासिया
सचिव
कु. ऋषिकेश शेटे
खजिनदार
कु. मकरंद नेहरकर , कु. अक्षय पाडवी

उत्सव कमिटी - २०१६

अध्यक्ष
कु. लखन मोहिते
सहसचिव
कु. आशुतोष कोवळे
सहखजिनदार
कु. अक्षय भोसले , कु. शेखर भांडवलकरउपाध्यक्ष
कु. सौरभ कदम , कु. राहुल पार्टे
हिशोब तपासनीस
कु. स्वपनिल पेंढारकर , कु. सूचित कदम